Waar roepen Kwartelkoningen in het rivierengebied?

Het voorkomen van Kwartelkoningen is omgeven door geheimzinnigheid. Om erachter te komen welke landschapskenmerken de verspreiding bepalen van roepende Kwartelkoningen, hebben de Radboud Universiteit Nijmegen en SOVON onderzoek gedaan naar de habitatselectie in de uiterwaarden. Daaruit blijkt dat de vogels specifieke eisen stellen aan hun leefomgeving en niet van natte voeten houden.

Document: 

Sovon-Nieuws_2009-2-p15-16_Waar-roepen-Kwartelkoningen-in-het-rivierengebied.pdf

Auteurs: 

Marije van Weperen (RU), Aafke Schipper (RU), Kees Koffijberg (SOVON) & Rob Leuven (RU)

Jaar van uitgave: 

2009

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Artikel

Bron artikel: 

Sovon-Nieuws

Jaargang bron: 

22

Nummer: 

2

Publicatietaal: 

Nederlands