Vroege aankomst en vroeg vertrek kenmerken ganzenseizoen 2013/14

De voorbije winter van 2013/14 was volgens het KNMI na de winter van 2006/07 de op één na zachtste sinds 1706. Qua aantallen ganzen was daar aanvankelijk weinig van te merken. Vooral in oktober-november werden grote aantallen geteld voor de tijd van het jaar, volgend op een uitzonderlijk vroege aankomst uit de broedgebieden.

Document: 

Sovon-Nieuws_2014-3-p6-7_Ganzenseizoen-2013-14A.pdf

Auteurs: 

Kees Koffijberg

Jaar van uitgave: 

2014

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Artikel

Bron artikel: 

Sovon-Nieuws

Jaargang bron: 

27

Nummer: 

3

Publicatietaal: 

Nederlands