Vogels langs de randen van het wad, Verkenning van knelpunten en kansen op broedlocaties en hoogwatervluchtplaatsen

Document: 

2156 Vogels langs de randen van het wad eindrapport 14 maart 2014.pdf

Rapportnummer: 

2014/12 / A&W-rapport 1982

Auteurs: 

Folmer E.O., Koffijberg K., van Roomen M., van der Zee E., van der Hut R.M.G. & Stahl J.

Jaar van uitgave: 

2014

Uitgever: 

Altenburg & Wymenga/Sovon Vogelonderzoek Nederland, Feanwâlden/Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Broedvogels

Watervogels

Publicatietaal: 

Nederlands