Vijf jaar MUS, de Merel heeft het moeilijk

Begonnen in 2007, beschikken we nu over een kwintet aan jaren MUS (Meetnet Urbane Soorten), en met elk jaar erbij wordt het robuuster. Vijf jaar is nog kort maar geeft al wel een indicatie van hoe het met de broedvogels in het stedelijk gebied gaat. Verrassend is de langzame maar gestage achteruitgang van onze talrijkste broedvogel, de Merel.

Document: 

Sovon-Nieuws_2012-01-p12-13_Vijf-jaar-MUS-de-Merel-heeft-het-moeilijk.pdf

Auteurs: 

Jan Schoppers

Jaar van uitgave: 

2012

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Artikel

Bron artikel: 

Sovon-Nieuws

Jaargang bron: 

25

Nummer: 

1

Soortgroep: 

Stadsvogels

Publicatietaal: 

Nederlands