Verzamelaars maken onderzoek naar vogelgriepvirussen mogelijk

Vorig najaar is SOVON van start gegaan met een nieuw monitoringproject, het kadaveronderzoek. Doel van het project is om meer zicht te krijgen op het voorkomen van vogelgriepvirussen bij wilde vogels. Daarvoor worden geschikte vogelkadavers verzameld en voor onderzoek naar een laboratorium – het Centraal Instituut voor DierziekteControle Lelystad (CIDC-Lelystad)– gezonden. Uitsluitend verse en complete kadavers van een aantal watervogelsoorten en de Buizerd worden verzameld, omdat van deze soorten bekend is dat ze vogelgriepvirussen onder de leden kunnen hebben.

Document: 

Sovon-Nieuws_2007-4-p8_Verzamelaars-maken-onderzoe- naar-vogelgripevirussen-mogelijk.pdf

Auteurs: 

Roy Slaterus

Jaar van uitgave: 

2007

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Artikel

Bron artikel: 

Sovon-Nieuws

Jaargang bron: 

20

Nummer: 

4

Publicatietaal: 

Nederlands