Verspreidingskaarten van enkele weidevogels in ZW-Fryslân

Door Vogelbescherming Nederland is verzocht om zo recent mogelijke verspreidingskaarten te leveren van een aantal soorten weidevogels. Het gaat hierbij zowel om de broedtijd als de winter.

Informatie over het voorkomen in de broedtijd is ontleend aan de resultaten van het Vogelatlasproject 2012-2015, het Broedvogelmonitoringproject (BMP) en MAS-tellingen. Informatie van het voorkomen in de winter is ontleend aan het Vogelatlasproject 2013-2015, het PTT-project en de Watervogeltellingen.

Document: 

rap_2021-38_toelichting-verspreidingskaarten-weidevogel-zw-fryslan.pdf

Rapportnummer: 

2021/38

Auteurs: 

Sierdsema H.

Jaar van uitgave: 

2021

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Weidevogels

Publicatietaal: 

Nederlands