Verminderd ganzenbezoek in de winters van 2017/18 en 2018/19

Lange tijd wezen de trends van overwinterende ganzen alleen omhoog. Na stabilisatie in de voorgaande seizoenen nam het totale ganzenbezoek in de winter van 2017/18 voor het eerst duidelijk af, zo zal te lezen zijn in het nieuwe watervogelrapport.
Eerste resultaten uit het voorbije telseizoen 2018/19 lijken deze nieuwe trend te bevestigen.

Document: 

sovon-nieuws-3-2019_verminderd-ganzenbezoek17-18_18-19_koffijberg.pdf

Auteurs: 

Kees Koffijberg

Jaar van uitgave: 

2019

Publicatiemedium: 

Artikel

Bron artikel: 

Sovon-Nieuws

Jaargang bron: 

2019

Nummer: 

3

Soortgroep: 

Ganzen

Publicatietaal: 

Nederlands