Verdere ontwikkeling beoordelingssysteem nieuw stelsel agrarisch natuurbeheer.

Eerste versie vlekkenkaarten leefgebieden en beschrijving leefgebieden.

Nadere informatie via Henk.Sierdsema@sovon.nl

Rapportnummer: 

2014/38

Auteurs: 

Hammers M., Sierdsema H., van Heusden W.R.M. & Melman Th.C.P.

Jaar van uitgave: 

2014

Uitgever: 

Vogelonderzoek Nederland / Alterra, Nijmegen / Wageningen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands