Verandering in de najaarsfenologie van de Waterrietzanger?

De Waterrietzanger, de meest bedreigde zangvogel van Europa, is in Nederland in het najaar een schaarse doortrekker waar menig vogelaarshart sneller van gaat kloppen. In dit artikel reconstrueren we het vroegere doortrekpatroon van de Waterrietzanger in Nederland, en vergelijken dat met de huidige situatie. Is de najaarsfenologie van de Waterrietzanger in de loop der tijd veranderd?

Document: 

limosa_2020-93-3_p129-137_najaarsfenologie-engelse-kwik_v-d-spek-et-al.pdf

Auteurs: 

Vincent van der Spek, Albert de Jong, Erik van Winden & Kees C.S. Roselaar

Jaar van uitgave: 

2020

Uitgever: 

Nederlandse Ornithologische Unie & Sovon

Publicatiemedium: 

Artikel

Bron artikel: 

Limosa

Jaargang bron: 

93

Nummer: 

3

Soortgroep: 

Broedvogels

Publicatietaal: 

Nederlands