Veel Zwarte Ibissen in 2012 en 2013

In 2012 verscheen in Limosa een artikel over Zwarte Ibissen in 1867-2011. Inmiddels zijn we twee jaren verder en is het al tijd voor een update nadat in 2012-13 ‘overal’ Zwarte Ibissen opdoken. Hieronder worden 2012 en 2013 vergeleken met de periode tot en met 2011, ge-baseerd op gegevens vanuit Waarneming.nl, Trektellen.nl, Dutch Bird Alerts en het Bijzondere Soorten Project –niet broedvogels (Sovon). Het Limosa-artikel is als pdf te lezen op www.sovon.nl/nl/content/zwarte-ibissen-nederland-merken-we-iets-van-de-t....

Document: 

Sovon-Nieuws_2014-1-p8-9_Veel-Zwarte-Ibissen-in-2012-en-2013.pdf

Auteurs: 

Arjan Boele & Erik van Winden

Jaar van uitgave: 

2014

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Artikel

Bron artikel: 

Sovon-Nieuws

Jaargang bron: 

27

Nummer: 

1

Publicatietaal: 

Nederlands