Tuinvogeltelling 2015

12e editie

De twaalfde editie van de Nationale Tuinvogeltelling viel in een zachte januarimaand. In totaal telden meer dan 50.000 deelnemers ruim 850.000 vogels in hun tuinen. Bijna iedereen telde op zondag en in totaal werden er 91 verschillende soorten gezien.
Net als in 2014 viel deze tuinvogeltelling in een zachte winter.

Opnieuw zachte winter

De gegevens van beide jaren zijn goed te vergelijken. In de top-10 traden geen grote veranderingen op. Opnieuw bleek de huismus de talrijkste soort te zijn, maar deze keer bleek de merel weer algemener dan de koolmees. Bijzonder is dat de spreeuw voor het eerst niet meer in de top-10 van algemene soorten voorkomt.

Patronen tuingebruik

In totaal vulden 12.044 deelnemers de aanvullende vragen over de telling in. Daaruit komen opnieuw interessante patronen over het tuingebruik van vogels tevoorschijn. Bijvoeren leverde in 2015 bijvoorbeeld wel 8 vogels meer op in de tuin. En is het echt zo dat veel meer ogen meer soorten zien?

De Nationale Tuinvogeltelling van 2015 was al de twaalfde op rij. Op 17 en 18 januari werd de telling weer georganiseerd door Vogelbescherming Nederland, in samenwerking met Sovon Vogelonderzoek Nederland. Die nam de analyse van de gegevens voor haar rekening.

Document: 

Tuinvogeltelling2015_rapport.pdf

Auteurs: 

Albert de Jong, Henk Sierdsema & Astrid van den Broek

Jaar van uitgave: 

2015

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Wintervogels

Publicatietaal: 

Nederlands