Tuinvogeltelling 2014

In verschillende opzichten was de Nationale Tuinvogeltelling 2014 een interessante Tuinvogeltelling. Het verslag leest u in bijgaande PDF.

Zachte winter

Het was deze winter zacht weer. Ten opzichte van 2013 werden er veel minder vogels in de tuinen gezien. Vooral de bosvogels, zoals mezen, vinken en boomklevers, bleven in het bos. Dankzij het zachte weer en vanwege bijvoorbeeld de goede oogst beukennootjes was de voedselsituatie in de bossen gunstig.

Minder Spreeuwen

In de top-10 traden geen grote veranderingen op. De huismus is nog steeds de talrijkste soort, terwijl de koolmees in de meeste tuinen werd gezien. Een opvallende verandering, zeker in dit Jaar van de Spreeuw, is de daling van het aantal waargenomen spreeuwen ten opzichte van 2013.

Vaker tellen?

Vogelbescherming Nederland organiseert ieder jaar de Nationale Tuinvogeltelling in samenwerking met Sovon Vogelonderzoek Nederland. We hopen dat u in 2015 weer meedoet aan de telling. Zet alvast in uw agenda: 17 en 18 januari 2015. De Tuinvogeltelling voor Scholen is in 2015 van 12 t/m 23 januari 2015. Tel mee en draag bij aan de kennis over onze stadse vogels. Hoe langer we ze tellen, hoe beter de resultaten met elkaar te vergelijken zijn.

Stadsvogeltellingen

In het voorjaar kunt u meedoen aan stadsvogeltellingen voor MUS, een project van Sovon. Meer informatie vindt u op de telpagina. De tellingen van MUS vormen de basis van de stadsvogelbalans die in 2013 werd uitgegeven.

Document: 

Tuinvogeltelling2014.pdf

Auteurs: 

Albert de Jong, Henk Sierdsema & Astrid van den Broek

Jaar van uitgave: 

2014

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland & VBN

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Overig

Soortgroep: 

Wintervogels

Publicatietaal: 

Nederlands