Nationale Tuinvogeltelling 2013

Overzicht van de telresultaten van de tuinvogeltelling in 2013.

Document: 

Verslag Tuinvogeltelling 2013_def.pdf

Rapportnummer: 

2013/76

Auteurs: 

de Jong A.J. & Sierdsema H.

Jaar van uitgave: 

2013

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Type speciale uitgave: 

Overig

Soortgroep: 

Wintervogels

Publicatietaal: 

Nederlands