Toetsing aan Vogeldoelen; broedvogels en niet-broedvogels in Natura 2000

Nederland kent 87 Natura 2000-gebieden met instandhoudingsdoelstellingen voor vogels. Veel vogelsoorten waarvan het leefgebied in deze Natura 2000-gebieden is beschermd, benutten bovendien de wijdere omgeving, waarmee de bescherming zich tot buiten Natura 2000-gebieden kan uitstrekken. Initiatiefnemers van ruimtelijke ontwikkelingen hebben daardoor al snel te maken met de Natuurbeschermingswet, het beschermingsregime van Natura 2000-gebieden. Bij de toetsing aan de vogeldoelen van een Natura 2000-gebied slaat de verwarring soms toe. Zo zijn er doelen voor broedvogels en niet-broedvogels, en bij die laatste groep ook weer voor foeragerende vogels en slaapplaatsen. Deze doelen zijn vaak uitgedrukt in ingewikkeld ogende eenheden zoals seizoensgemiddelden of seizoensmaxima. Weerbarstige materie of een kwestie van wennen?

Document: 

Natura_2000_in_Toets.pdf

Auteurs: 

Roomen, van M., Verburg, P., Vogel, R.

Jaar van uitgave: 

2011

Uitgever: 

Aeneas Media

Publicatiemedium: 

Artikel

Bron artikel: 

Vakblad Toets

Jaargang bron: 

2011

Nummer: 

1

Publicatietaal: 

Nederlands