Toelichting op geleverde vogelinformatie voor de Vogelrichtlijnrapportage 2008-2012

In 2013 moesten EU-lidstaten de Vogelrichtlijnrapportage over de periode 2008-2012 uitvoeren en indienen bij de Europese Commissie. Deze rapportage wordt gebruikt om te beoordelen in hoeverre de doelen van de Vogelrichtlijn voldoende worden nagestreefd en gehaald. Behalve een algemene rapportage moest ook specifieke informatie over de populatiestatus van alle broedvogels en een set van overwinterende vogelpopulaties worden ingevuld: populatieschattingen, aantalsontwikkeling, verspreidingsgebied(veranderingen), drukfactoren en bedreigingen en beschermingsmaatregelen.

In dit rapport worden de werkwijze voor en de resultaten van de Nederlandse Vogelrichtlijnrapportage gegeven. Omdat alle inheemse vogelsoorten beschermd zijn door de Vogelrichtlijn is naast the soorten die aan de EU moesten worden gerapporteerd ook over de status van alle andere vogelpopulaties waarvoor Nederland relevant is, gerapporteerd.

Document: 

Rap_2013-78_Vogelrichtlijnrapportage_2008-2012.pdf

Rapportnummer: 

2013/78

Auteurs: 

van Kleunen A., van Roomen M., van Winden E., Zoetebier D., Boele A., Sierdsema H., van Turnhout C., Hornman M. & Hustings F.

Jaar van uitgave: 

2013

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands