Tien jaar Zwarte Sterns, minder kolonies maar gemiddeld iets meer nesten

Onze moerasstern broedt vooral in het laagveen- en rivierengebied. Op een paar uitzonderingen na nestelen alle Zwarte Sterns in de provincies Friesland, Overijssel, Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland. Nagenoeg elk nest wordt tegenwoordig op nestvlotjes gemaakt in sloten en moerassen met veel drijvend plantmateriaal. Hoewel in de Vogelatlas (onderzoeksperiode 2013-15) de verwachting werd uitgesproken dat de Zwarte Stern in de komende jaren wat zou gaan toenemen, deed de stern geen goede zaken in 2018.

Document: 

sovon-nieuws_2019-2_p10-11_tien-jaar-zwarte-stern_joost-van-bruggen.pdf

Auteurs: 

Joost van Bruggen

Jaar van uitgave: 

2019

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Artikel

Bron artikel: 

Sovon-Nieuws

Jaargang bron: 

32

Nummer: 

2

Publicatietaal: 

Nederlands