Tien jaar Meetnet Urbane Soorten in de Haagse regio 2010-’19

In 2007 lanceerde Sovon het project Meetnet Urbane Soorten (MUS). Doel hiervan is het vastleggen van aantallen en de verspreiding van min of meer algemene ‘stadsvogels’, door middel van een eenvoudige telmethode.
Tussen 1 april en 15 juli worden hiertoe drie tellingen gehouden, de eerste twee rond zonsopgang, de derde in de avonduren, speciaal bedoeld voor het tellen van gierzwaluwen. Tijdens die tellingen worden op minimaal acht en maximaal twaalf telpunten gedurende vijf minuten alle vogels geteld die worden waargenomen en gebruik maken van het terrein. De tellingen gaan per postcodegebied.

Document: 

het_vogeljaar_68_3_overdruk_tom_loorij_10_jaar_mus_in_haagse_regio.pdf

Publicatiemedium: 

Artikel

Bron artikel: 

Het Vogeljaar

Jaargang bron: 

68

Nummer: 

3

Soortgroep: 

Broedvogels

Stadsvogels

Publicatietaal: 

Nederlands