Steenuil onder de pannen

De Steenuil is de laatste decennia een steeds zeldzamere verschijning geworden in het kleinschalige cultuurland. Sinds de zeventiger jaren is het aantal broedparen met 50-70% afgenomen. Er is al veel bekend over de globale habitateisen van deze soort, maar hoe de vogels zich precies in hun territorium bewegen en waar welke prooien gevangen worden blijft doorgaans goed verborgen. Meer inzicht hierin is belangrijk, want het verslechterende voedselbiotoop zou wel eens het grootste knelpunt voor de Steenuil kunnen zijn.

Document: 

Pagina's van Sovon-Nieuws_2008-3-p7_Steenuil-onder-de-pannen.pdf

Auteurs: 

Loes van den Bremer & Vincent de Lenne

Jaar van uitgave: 

2008

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Artikel

Bron artikel: 

Sovon-Nieuws

Jaargang bron: 

21

Nummer: 

3

Soortgroep: 

Broedvogels

Publicatietaal: 

Nederlands