Stadsvogelindicator Eindhoven

In deze rapportage worden de resultaten weergegeven van de benchmark aan de hand van MUS en PTT-telgegevens. De uitkomsten worden vooral gepresenteerd via de kaarten waarbij het voorkomen van de vogelgilden per wijk of buurt worden weergegeven. De resultaten worden kort besproken.

Document: 

Rap_2013-34_stadsvogelindicator_EindhovenLR.pdf

Rapportnummer: 

2013/34

Auteurs: 

Sierdsema H.

Jaar van uitgave: 

2013

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Stadsvogels

Publicatietaal: 

Nederlands