Stadsvogelbalans 2013

De Stadsvogelbalans is 23 april 2013 tijdens de Stadsvogelconferentie door Vogelbescherming gepresenteerd en is samengesteld op basis van telgegevens van Sovon Vogelonderzoek Nederland. Het geeft de meest recente stand van de broedvogels in de stad weer. Van de 63 onderzochte soorten gaan er 20 achteruit en 28 vooruit.

Uit de stadsvogelbalans blijkt dat de afname van de huismus is gestopt. In stedelijk gebied laat hij zelfs een lichte toename zien, maar het is nog te vroeg om van herstel te spreken. Opvallend is dat de huismus het in de nieuwbouwwijken goed doet. Een mogelijke verklaring hiervoor kan zijn dat de nieuwbouwwijken inmiddels oud genoeg zijn om voedsel en nestgelegenheid te bieden.

Uit de Stadsvogelbalans blijkt ook dat de spreeuw als broedvogel alarmerend hard achteruit, een trend die we ook in andere landen in Europa zien. Met een afname van meer dan 40 procent in de afgelopen twintig jaar komt de spreeuw zoals het er nu naar uitziet op de Rode Lijst voor bedreigde vogels te staan.

Ook parkvogels, vogels die afhankelijk zijn van struiken en groen, zoals de roodborst en winterkoning nemen over de hele linie af. Deze vogels hebben enerzijds last van de strenge winters, anderzijds is er steeds minder plek voor ze in de stad door het verdwijnen van het groen. Watervogels, zoals diverse ganzen- en eendensoorten, doen het over het algemeen goed in de steden.

 

 

Document: 

stadsvogelbalans_2013.pdf

Jaar van uitgave: 

2013

Uitgever: 

Vogelbescherming Nederland

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Overig

Soortgroep: 

Stadsvogels

Publicatietaal: 

Nederlands