Spreeuwen in de winter beter af dan in de broedtijd?

Eind december gaan weer veel vogelaars op pad voor het Punt-Transect-Tellingenproject (PTT). Hiermee worden veranderingen in aantallen en verspreiding van veel wintervogels gevolgd. Dankzij hun noeste arbeid kunnen we beschikken over een solide reeks winteraantallen van een ’gewone’ vogel als de Spreeuw. Veel dank voor deze inzet!

Document: 

Sovon-Nieuws_2014-3-p18_Spreeuwen-in-de-winter-beter-af.pdf

Auteurs: 

Willem van Manen

Jaar van uitgave: 

2014

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Artikel

Bron artikel: 

Sovon-Nieuws

Jaargang bron: 

27

Nummer: 

3

Soortgroep: 

Wintervogels

Publicatietaal: 

Nederlands