Sovon-Nieuws 2020/3

Inhoud:

 • 2e Europese broedvogelatlas komt er aan!
 • Trends van 'gewone' broedvogels in 2019
 • Eerste resultaten 2020
 • Kustbroedvogels gevolgd
 • Zeetrektellingen ingezet voor trendberekeningen van zeevogels
 • Breedbekstrandloper: ook bij ons vooral een kustvogel
 • Herman van Oosten In de klei: Wat wil het Paapje?
 • Gebied De Hoge Veluwe: Na elk seizoen de koppen bij elkaar
 • Leggen Kool- en Pimpelmees steeds minder eieren?
 • Sovon zoekt Senior redacteur
 • Landelijke Dag 2020 gaat door, maar wel anders
 • Tweede Europese Broedvogelatlas komt eraan
 • Rob Goldbach Publicatie Fonds
 • Recent verschenen
 • Wat een luxe; Grauwe Klauwier

 

Document: 

sovon-nieuws-2020-3.pdf

Auteurs: 

Sovon

Jaar van uitgave: 

2020

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Sovon-Nieuws

Publicatietaal: 

Nederlands