Sovon-Nieuws 2020/2

Inhoud:

 • Hoopvolle ontwikkelingen
 • Succesvolle eerste helft van het Jaar van de Wilde Eend
 • Porseleinhoentjes in de pitrus
 • Opvallend: minstens drie succesvolle paren Roodbuikwaterspreeuwen in 2020
 • Ganzen en zwanen in 2019/20: teruglopende winteraantallen, groeiende broedpopulaties
 • Leo Ballering in de klei: monnikenwerk
 • Meer lol met LiveAtlas: nieuwe functies!
 • Impressies broedseizoen 2020
 • Recent geschreven: Recente trends van weidevogels in relatie tot beheer.
 • Zo tel je: Nachtzwaluwen
 • Plan een cursus samen met Sovon
 • Roodborsttapuit heeft de wind mee

Document: 

sovon-nieuws_2020-2.pdf

Jaar van uitgave: 

2020

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Sovon-Nieuws

Publicatietaal: 

Nederlands