Sovon-Nieuws 2019/3

Inhoud:

 • Een lange hete zomer
 • BMP-broedseizoen 2018: zieke Merels, bedreigde boerenland- en blije bosvogels
 • Een goed broedseizoen?
 • De Merel (nog steeds) in zwaar weer
 • Minder Gierzwaluwen in 2019?
 • Broedende Spreeuwen op Papendal in 2019: weinig, maar wel vroeg en veel tweede broedsels
 • Verminderd ganzenbezoek in de winters van 2017/18 en 2018/19
 • Recordvestiging Visdief op nieuw broedeiland in de Eems
 • Rob Goldbach Publicatie fonds
 • In de klei: Lydia Barkema. Liefde voor een pragmatische uil
 • LiveAtlas loopt lekker
 • Landelijke Dag 2019
 • Jagersstand op de Landelijke Dag: een terugblik
 • Van vogels tellen naar Vogelrichtlijn
 • Lachstern en Reuzenstern, twee doortrekkers die op slaapplaatsen worden geteld
 • Leer de fijne kneepjes met een cursus
 • In memoriam Ray Teixeira
 • Ontwikkeling bij vogelsoorten met jaarrond beschermde nesten
 • Recent geschreven
 • Even voorstellen: Marcel Wortel
 • Recent verschenen
 • Westhoek kleurt rood

Document: 

sovon-nieuws-3-2019.pdf

Auteurs: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland

Jaar van uitgave: 

2019

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Sovon-Nieuws

Publicatietaal: 

Nederlands