Sovon-Nieuws 2019/2

Inhoud:

 • Naar de nieuwe Europese broedvogelatlas
 • Privacyverklaring van Sovon geactualiseerd
 • Plasdras en predatie bij weidevogels verder onder de loep
 • Zo tel je: jonge Grutto’s
 • Wulp en Regenwulp op de slaapplaats
 • Wadden Vogelfestival 2019 een groot succes
 • Kou in februari-maart 2018 zorgt voor halvering aantal broedende IJsvogels
 • Onder de aandacht: Afname van de Zwarte Specht op de Brabantse Wal: realiteit of karteringseffect?
 • Tien jaar Zwarte Sterns, minder kolonies maar gemiddeld iets meer nesten
 • Recent geschreven: East Atlantic Flyway Assessment 2017
 • Inde klei Gerrit Gerritsen: Schuivende ijkpunten in een wulpenbolwerk
 • Maatwerk voor de Tapuit
 • Even voorstellen: Jelle Abma 
 • Eendenkuikenproject gaat vierde jaar in
 • Over de grens: Zwitserse broedvogelatlas
 • Recent verschenen
 • Rob Goldbach Publicatiefonds
 • Nieuwe Veldgids Vogeltrek
 • De lachende meeuw

Document: 

sovon_nieuws_02-19.pdf

Auteurs: 

Sovon

Jaar van uitgave: 

2019

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Sovon-Nieuws

Publicatietaal: 

Nederlands