Sovon-Nieuws 2018/3

Inhoud:

 • Kroon op júllie werk
 • BMP 2017: veel soorten lichtjes in de min, forsere klappen bij weide- en akkervogels
 • Broedvogels Waddenzee integraal geteld in 2018
 • Sterke afname Kleine Rietgans in Nederland
 • Dwerggorzen in Nederland, klein maar fijn
 • Erratum Slangenarenden
 • Landelijke Dag, 24 november 2018, Omnisport in Apeldoorn
 • Vogelatlas van Nederland, veertig jaar veranderingen in broed- en wintervogels samengevat
 • Kuikenonderzoek in het jaar van de Kievit
 • App Birdring
 • Gerard Ouweneel in de klei: 'Hopen op een tel-effect'
 • Vestigingen van Huiszwaluwen
 • Rallentelling in Groningse laagveengordel zeer succesvol
 • Monografie Roodhalsfuut
 • Zo herken je: hybride ganzen
 • Bij de planning van het nieuwe jaar
 • Recent verschenen
 • Ledenraad bijeen
 • Mus: leuk en nuttig om te doen
 • In memoriam: Sjoerd Dirksen 1959-2018
 • Wulpen in zwaar weer

Document: 

sovon-nieuws-3-2018.pdf

Auteurs: 

Sovon

Jaar van uitgave: 

2018

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Sovon-Nieuws

Publicatietaal: 

Nederlands