Sovon-Nieuws 2017/4

Inhoud:

 • Meerjarenvisie, broodnodig in verwarrende tijden
 • Zeldzame broedvogels in 2017: de eerste Steppekiekendief en veel gesneuvelde records
 • Het aanzien van 2017
 • Jaar van de Huiszwaluw 2018. Onderzoek, tel en vertel mee
 • De Smient: een volgende turfsoort
 • DC's Limburg-Zuid
 • Veel cursussen in 2018: doe je mee?
 • Midwintertelling van watervogels in 2017: stormachtig met een wit randje
 • Spelen met je telresultaten
 • Sahel-neerslag en Nederlandse broedvogels: een verkenning op basis van het CES
 • In de klei Peter Lindeboom: Asiel voor exotische parkiet
 • Ganzen en zwanen op slaapplaats tellen: een spektakel
 • Slaapplaatsen in de Biesbosch tellen
 • Zo tel je: een route voor het PTT-project
 • Landelijke Dag 2017
 • Recent verschenen
 • Vacatures bij Sovon
 • Ben Hulsebos Sovon vrijwilliger van het jaar 2017
 • Tellen in werkgroepverband: een praktijkvoorbeeld
 • Geslaagde watervogelcursus in Fryslân - najaar 2018
 • Fluitend de winter in?

Document: 

sovon-nieuws-4-2017.pdf

Auteurs: 

Sovon

Jaar van uitgave: 

2017

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Sovon-Nieuws

Publicatietaal: 

Nederlands