Sovon-Nieuws 2016/4

Inhoud:

 • Voorzichtig met vogels
 • Zeldzame broedvogels in 2016: het eerste jaar zonder Kuifleeuwerik maar met een uitgevlogen Visarend
 • Recent
 • Nieuwe BMP-Handleiding: wat verandert er?
 • Midwintertelling van watervogels 2016: feestelijke editie met record aantal vogels
 • Sovon is ook te vinden op YouTube!
 • Betekenis wetenschappelijke vogelnamen
 • Recent geschreven
 • Simultane slaapplaatstellingen van Lachsterns
 • In de klei Lars Buckx: Spektakel in het mistnet
 • Op weg naar 'De nieuwe Atlas' (2): Appelvink en Boomklever
 • Recent
 • Wat een Landelijke Dag!
 • Nieuwe apps
 • Thijs Loven Sovon vrijwilliger van het jaar
 • Recent
 • Zo tel je: leeftijden van kustvogels
 • Cursusaanbod 2016/2017 - Sovon komt naar je toe!
 • Massale vogelsterfte als gevolg van vogelgriep
 • Recent verschenen
 • Districtscoördinatoren
 • Regiocoördinatoren
 • Merels  onder druk

Rectificatie: in de gedrukte versie staat in de colofon niet vermeld dat de foto voorop Sovon-Nieuws van de hand van Hans Gebuis is, en ook Lars Buckx wordt voor Ron van der Hut gehouden. In de PDF bij deze publicatie staan Hans Gebuis en Lars Buckx wel juist vermeld.

 

Document: 

Sovon-Nieuws_2016-4.pdf

Jaar van uitgave: 

2016

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Sovon-Nieuws

Jaargang bron: 

2016

Publicatietaal: 

Nederlands