Sovon-Nieuws 2016/2

Inhoud:

 • Een Visarend maakt nog geen zomer
 • Aantallen en verspreiding overzomerende ganzen Noord-Nederland
 • Ganzenproblemen onder de loep genomen
 • Voor het eerst broedende Visarenden in ons land
 • BMP-inventarisaties makkelijker met Avimap
 • Wilde Eend in duikvlucht?
 • Hoeveel overwinterende Ooievaars in Nederland?
 • Vogelatlas: veldwerk loopt op zijn eind
 • To drone or not to drone
 • Het voorjaar van de Kievit
 • Harry Horn en Lepelaars in de klei: gek van de trek
 • Europese Kanarie verliest terrein in Europa en Nederland
 • Een leerzaam voorjaar
 • Zo tel je: Wespendieven
 • Recent verschenen
 • Rob Goldbach Publicatie Fonds
 • Nieuw meldpunt voor verdachte situaties: natuurverstoring.nl
 • NDFF Invoer
 • Tuintelling als opstapproject naar meer
 • Districtscoördinatoren broedvogeltellingen
 • Regiocoördinatoren watervogeltellingen
 • Toename in reuzenstappen

 

Document: 

Sovon-Nieuws_2016-2.pdf

Jaar van uitgave: 

2016

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Sovon-Nieuws

Jaargang bron: 

2016

Publicatietaal: 

Nederlands