Sovon-Nieuws 2015/4

Inhoud:

 • Vogelatlas en klimaat(top)
 • Agenda 2016
 • Jaar van de Kievit 2016: wat weten we, wat zijn de plannen
 • Rob Goldbach Publicatie Fonds
 • Zeldzame broedvogels in 2015: veel Rode Wouwen, Bijeneters en Draaihalzen tegenover de laatste Korhoenders, Blauwe Kiekendieven en een solitaire Kuifleeuwerik
 • Aantalsontwikkelingen van overwinterende vogels in het licht van oplopende temperaturen; 35 jaar PTT
 • Harm Meek verkozen tot Sovon vrijwilliger van het jaar
 • Tafeleenden: mannen en vrouwen tellen
 • In de klei Ron Mes: In de winter is dit echt een pittige tocht!
 • Midwintertelling van watervogels in 2015: vrij zacht winterweer geeft soorten weer lucht
 • Recent verschenen
 • Atlastellers bedankt!
 • Districtscoördinatoren
 • Regiocoördinatoren
 • Kleine Rietganzen laten Nederland steeds meer links liggen

Erratum

In de gedrukte versie is onderaan pagina drie onder het kopje Resultaten pilot, de tweede zin onvolledig. Die zin had er niet moeten staan. In plaats daarvan leze men: Van de in totaal 102 kuikens werden er slechts 7-10 vliegvlug. In bijgaande PDF is dit aangepast.

Document: 

Sovon-Nieuws_2015-4.pdf

Jaar van uitgave: 

2015

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland

Publicatiemedium: 

Sovon-Nieuws

Bron artikel: 

Sovon-Nieuws

Jaargang bron: 

28

Nummer: 

4

Publicatietaal: 

Nederlands