Sovon-Nieuws 2013/4

 • Winterganzen, zomerganzen en de Vogelbalans
 • Midwintertelling van watervogels in jauari 2013: weer tijdens een weersomslag
 • vogels meten in het boerenland: doe mee met MAS!
 • Adopteer een cameranestkast in het Jaar van de Spreeuw
 • Veertig jaar Sovon
 • Zeldzame broedvogels in 2013: de eerste Kuifaalscholvers en de laatste Kuifleeuweriken
 • Winterse Geelgorzen en akkers
 • Rob Goldbach Publicatie Fonds
 • Sjoerd Duijns in de klei: Hiermee kan ik als wetenschapper iets terugdoen voor de bescherming
 • Zevende jaar MUS, 20.000 vogels minder
 • Recent verschenen
 • Vogelatlas: en de onverwacht lastige soorten zijn ...
 • Comité van aanbeveling: Prof.dr. L.E.M. Vet
 • Vogels in Fryslân
 • Rectificaties
 • Districtscoördinatoren
 • Regiocoördinatoren
 • Erelid Arend van Dijk
 • Wall of Fame: 25 jaar of langer
 • Vogelonderzoek in uw testament
 • Sterke afname Dwerggans

 

Document: 

Sovon-Nieuws_2013-04.pdf

Auteurs: 

Sovon

Jaar van uitgave: 

2013

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Sovon-Nieuws

Jaargang bron: 

26

Nummer: 

4

Publicatietaal: 

Nederlands