Slaapplaatstelling - Nieuwsbrief oktober 2017


Veel vogelsoorten overnachten op gemeenschappelijke slaapplaatsen. Daar concentreren zich vogels uit een straal van soms tientallen kilometers. Vanaf de winter 2009/10 worden landelijke slaapplaatstellingen georganiseerd van geselecteerde soorten. De tellingen richten zich vooral op Natura 2000-gebieden met een beschermde slaapplaatsfunctie, maar worden daarbuiten nadrukkelijk gestimuleerd. Daarnaast zijn er elk jaar landelijke simultaantellingen van wisselende soorten.

Doel: Aantallen en verspreiding vastleggen van op gemeenschappelijke slaapplaatsen overnachtende vogels. Het Meetnet Slaapplaatsen maakt deel uit van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM).

Via nieuwsbrieven houden we tellers op de hoogte

Document: 

slaapnieuws_okt2017.pdf

Auteurs: 

Jan Schoppers

Jaar van uitgave: 

2017

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Nieuwsbrief

Publicatietaal: 

Nederlands