Selectie van water- en zeevogelsoorten voor de Nederlandse Living Planet Index Zoute- en Zoete wateren

In verband met de ontwikkeling van een Living Planet Index voor de Wadden, Delta en Noordzee, als onderdeel van het Living Planet Report Nederland 2017, zijn ook de trendgegevens van watervogels ontsloten om op basis hiervan indicatoren samen te stellen. Deze indicatoren zullen ook gebruikt en geupdate worden in het Compendium voor de Leefomgeving. Dit rapport beschrijft en verantwoordt de soortselectie voor de LPI’s Zoute wateren en Zoete Wateren, alsmede de verdere opsplitsingen daarvan. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen regio’s (geografisch) en vervolgens tussen voedselkeuzes (functioneel): viseters, planteneters en bodemdiereneters. Voor het Waddengebied wordt bovendien nog een nadere onderverdeling van bodemdiereneters gemaakt: schelpdieren, wormen en overige.

Document: 

rap_2017-35_living-planet-index-wavo.pdf

Rapportnummer: 

2017/35

Auteurs: 

van Roomen M., van Winden E. & van Turnhout C.

Jaar van uitgave: 

2017

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Watervogels

Publicatietaal: 

Nederlands