Samenvatting Weidevogelbalans 2013

Er zijn geen andere vogels in Nederland waarmee we ons als samenleving zo verbonden voelen als met weidevogels. Maar het gaat niet goed met ze. De Weidevogelbalans geeft een overzicht van basisgetallen die als achtergrond kunnen dienen bij het ontwikkelen van beheer en beleid.

Gerelateerde inhoud:

Update 26 augustus 2013: aanpassing weidevogelcijfers 2011

In de Weidevogelbalans en Sovon-Nieuws (2013/1) berichtten we over een lichte opleving van de weidevogelstand in 2011. Mét het voorbehoud dat het nog te vroeg was om te spreken van een kentering in de decennialange achteruitgang. We hebben geconstateerd dat in de verwerking van de data uit 2011 een fout is ontstaan. Deze fout is inmiddels gecorrigeerd.

De correctie noopt tot een herziening van de indexen van Kievit, Grutto en Tureluur. Zie hiervoor de onderstaande figuur  (voor de volledigheid is ook de trend van de Scholekster gepresenteerd). De Kievit en Grutto lijken zich in de laatste drie jaren wat te stabiliseren. De bijgestelde cijfers rechtvaardigen niet langer, in tegenstelling tot  het eerder geschetste beeld, een vermoeden van licht herstel .

Later dit najaar presenteren we de cijfers tot en met 2012. In onder andere Sovon-Nieuws zullen we verder ingaan op de weidevogeltrends. Sovon betreurt het ten zeerste dat deze fout in de cijfers is geslopen en heeft de procedures daarom verder aangescherpt.

Document: 

Weidevogelbalans2013_KORT_def.pdf

Auteurs: 

Teunissen, W., Paassen, van A.

Jaar van uitgave: 

2013

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Landschapsbeheer Nederland

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Overig

Soortgroep: 

Weidevogels

Publicatietaal: 

Nederlands