Resultaten van het kleurringen van Nijlganzen en Grote Canadese Ganzen

Document: 

Rap_2013-74_Nijlgans_CanadeseGans_ringwaarnemingen2009-2013.pdf

Rapportnummer: 

2013/74

Auteurs: 

Majoor F. & Voslamber B.

Jaar van uitgave: 

2013

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Ganzen

Publicatietaal: 

Nederlands