Resultaten Publiekstelling Boerenzwaluw 2013

In 2013 zijn in het kader van de Publiekstelling voor het derde jaar op rij op honderden erven boerenzwaluwnesten geteld door paardenhouders, weidevogelbeschermers, agrariërs en particulieren. Zoals gebruikelijk presenteren we aan het begin van het broedseizoen een korte samenvatting van de resultaten van het voorgaande jaar

Document: 

Resultaten_Publiekstelling_Boerenzwaluw_2013.pdf

Auteurs: 

Loes van den Bremer, Jouke Altenburg

Jaar van uitgave: 

2014

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen en Vogelbescherming Nederland

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Overig

Publicatietaal: 

Nederlands