Resultaten Publiekstelling Boerenzwaluw 2012

Ook in 2012 zijn op honderden erven boerenzwaluwen geteld door paardenhouders, weidevogelbeschermers, agrariërs en particulieren. In deze flyer presenteren we een samenvatting van de resultaten. Ook kunt u lezen welke spectaculaire omzwervingen de acht teruggekeerde zwaluwen met een ‘geolocator’ maakten. Tot slot geven we enkele telsuggesties voor 2013.

Document: 

Resultaten_PubliekstellingBoerenzwaluw2012.pdf

Jaar van uitgave: 

2013

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Vogelbescherming Nederland

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Overig

Publicatietaal: 

Nederlands