Regionale verschillen in ganzentrends

Voor de meeste ganzensoorten gaat de landelijke trend nog steeds omhoog. Achter dat landelijke beeld gaan echter diverse patronen schuil. Niet overal is sprake van groeiende aantallen of een langer verblijf, en lang niet elke regio geeft eenzelfde mate van groei te zien. Hieronder belichten we verschillen in regionale trends bij Toendrarietganzen en Kolganzen.

Document: 

Sovon-Nieuws_2008-3-p15-16_Regionale-verschillen-in-ganzentrends.pdf

Auteurs: 

Kees Koffijberg & Erik van Winden

Jaar van uitgave: 

2008

Uitgever: 

Sovon vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Artikel

Bron artikel: 

Sovon-Nieuws

Jaargang bron: 

21

Nummer: 

3

Soortgroep: 

Watervogels

Wintervogels

Publicatietaal: 

Nederlands