Recente trends van weidevogels in relatie tot beheer

Er bleek behoefte aan een actueel beeld van de aantalsontwikkelingen van weidevogels in relatie tot het beheer dat wordt uitgevoerd om deze soortgroep te beschermen, ofwel een update van de gegevens gepresenteerd in van Egmond & de Koeijer (2006). Dit rapport beschrijft deze ontwikkelingen in de vorm van een Multi Species Indicator (MSI). In een MSI worden de trends van meerdere soorten in één graadmeter gecombineerd. Dezelfde methodiek wordt gevolgd voor de Living Planet Indicatoren, zoals die zijn ontwikkeld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (van Strien et al. 2016, Soldaat et al. 2017) en worden gepubliceerd in het Living Planet Report en op het Compendium voor de Leefomgeving (www.clo.nl).

Document: 

rap_2019-85_trends-weidevogels-beheer.pdf

Rapportnummer: 

2019/85

Auteurs: 

van Turnhout C., Foppen R. & Zoetebier D.

Jaar van uitgave: 

2019

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Boerenlandvogels

Weidevogels

Publicatietaal: 

Nederlands