Protocol ringwerk Wilde Eend en Soepeend

Het Jaar van de Wilde Eend biedt bij uitstek de kans om ringers te enthousiasmeren voor het ringen van Wilde Eenden en het nemen van een aantal extra maten. Ringers verkeren in de unieke omstandigheid dat ze vogels in de hand hebben en daardoor biometrische gegevens kunnen nemen van in het wild levende vogels. Eén van de aspecten waar we in het Jaar van de Wilde Eend graag aandacht aan willen besteden is het verschil tussen Wilde Eenden en Soepeenden.

Document: 

protocol_ringwerk_wilde_eend.pdf

Auteurs: 

Erik Kleyheeg

Jaar van uitgave: 

2020

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Handleiding

Publicatietaal: 

Nederlands