Prognose gevolgen uitvoering Kierbesluit voor vogels van het Haringvliet

Ten behoeve van het project Natuurherstel Haringvliet wenst Vogelbescherming Nederland inzicht te verkrijgen in de te verwachten veranderingen in de trends van de vogels van het Haringvliet als gevolg van de uitvoering van het Kierbesluit. Doel van ‘de Kier’ is herstel van internationale vismigratie. Dit impliceert dat (trek)vis gemakkelijker in en uit het Haringvliet zwemt, daarnaast zal in het Haringvliet vanaf de Haringvlietdam tot aan de monding van het Spui (ca. 13 km) een brakwaterzone worden toegelaten.

De centrale onderzoeksvraag die beantwoord wordt met voorliggende rapportage is:

welke kwalitatieve veranderingen in soorten, aantallen en verspreiding van vogels kunnen worden verwacht na uitvoering van het Kierbesluit?

Document: 

rap_2018-10_kierbesluit-haringvliet.pdf

Rapportnummer: 

2018/10

Auteurs: 

André van Kleunen, Ruurd Noordhuis en Floor Arts

Jaar van uitgave: 

2018

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands