Preventie van vogelschade bij fruitbedrijven; veldtoets met de Firefly bakenkaart op bedrijven met Conference peren.

Het totale bedrag aan uitgekeerde tegemoetkomingen voor schade aan fruit door vogels in Nederland is het laatste decennium enorm toegenomen. Er is behoefte aan maatregelen die tot een effectieve vermindering van de schade door vogels aan rijpend fruit kunnen leiden. Daarom is in opdracht van het Faunafonds onderzoek verricht naar de schadewerende werking van de zogenaamde Firefly bakenkaarten,die oorspronkelijk zijn ontwikkeld om te voorkomen dat vogels zich tegen hoogspanningslijnen dood vliegen. In 2010 en 2011 heeft een grootschalige veldproef met de Firefly plaatsgevonden bij 20 bedrijven met Conference peren in Zeeland en de Betuwe. In dit rapport worden de resultaten van het experiment beschreven.

Document: 

Ond2011-19_Preventie_van_vogelschade_bij_fruitbedrijven.pdf

Rapportnummer: 

Sovon-Onderzoeksrapport 2011/19

Auteurs: 

van den Bremer L. & Hallmann C.

Jaar van uitgave: 

2011

Uitgever: 

SOVON Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands