Poster - Ziekte 't Geel bij Groenling

Wat weten we over 't Geel en de Groenling? Verschillende onderzoeken en activiteiten geven samen antwoord op de vraag wat nu het effect is op de populatie.

Document: 

geelbijgroenlingen.pdf

Jaar van uitgave: 

2018

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Publicatietaal: 

Nederlands