Populatietrends van terrestrische wintervogels in 1980-2006:

habitat, trekgedrag en verschillen tussen Hoog- en Laag-Nederland

De Punt-Transect-Tellingen van wintervogels behoren tot de oudste natuurmeetnetten in Nederland. Anders dan de meeste andere vogeltellingen in de winter richt het PTT-project zich vooral op soorten die buiten de vele Nederlandse wetlands voorkomen. Een analyse van PTT-resultaten over de periode 1980-2006 laat zien hoe de winterpopulaties van deze soorten zich ontwikkelden, afhankelijk van de verspreiding in Nederland, habitatvoorkeur en trekgedrag.

Document: 

Limosa_81-1-2008_50-61_Boele.pdf

Auteurs: 

Arjan Boele, Fred Hustings, Kees Koffijberg, Chris van Turnhout & Calijn Plate

Jaar van uitgave: 

2008

Uitgever: 

N.O.U.

Publicatiemedium: 

Artikel

Bron artikel: 

Limosa

Jaargang bron: 

81

Nummer: 

1

Publicatietaal: 

Nederlands