Populatiedynamiek en bescherming van Tapuiten in de Noordduinen in 2016

De belangrijkste onderzoeksvraag is hoe Tapuiten het in 2016 hebben gedaan in de terreindelen waar in de winter van 2014/15 gerichte maatregelen voor de soort zijn uitgevoerd. Daarnaast is de vraag wat het effect is van actieve nestbescherming tegen vossen- en marterpredatie. Hiertoe worden gegevens over aantallen en broedsucces in 2016 vergeleken met de in de periode 2007-2015 verzamelde cijfers. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen gebiedsdelen met en zonder recente maatregelen, en tussen wel en niet beschermde nesten.

Document: 

Rap_2016-59_Tapuiten-Noordduinen.pdf

Rapportnummer: 

2016/59

Auteurs: 

van Turnhout C. & Majoor F.

Jaar van uitgave: 

2016

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands