Plasdras en predatie bij weidevogels verder onder de loep

In 2018 zijn we gestart met een onderzoek naar de effectiviteit van het uitrasteren van percelen met hoge dichtheden van weidevogels (een ‘weidevogelkern’) om verliezen door predatie te verkleinen.
De resultaten vormden de aanleiding om te kijken of biotoopverbetering (plasdras) in combinatie met het buitensluiten van predatoren de reproductie substantieel kan verbeteren.

Document: 

sovon-nieuws_2019-2_p3-4_plasdras-predatie-weidev_teunissen.pdf

Auteurs: 

Wolf Teunissen

Jaar van uitgave: 

2019

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Artikel

Bron artikel: 

Sovon-Nieuws

Jaargang bron: 

32

Nummer: 

2

Soortgroep: 

Weidevogels

Publicatietaal: 

Nederlands