Overwinterende Klapeksters in Nederland: telperikelen, aantallen en verspreiding

Overwinterende Klapeksters, vaak prominent zittend in een boomtop in halfopen landschap, lijken eenvoudig in kaart te brengen. In de praktijk blijkt het lastiger dan verwacht. Dit aspect kreeg speciale aandacht bij het uitwerken van landelijke tellingen, bedoeld om het aantal overwinteraars in ons land te becijferen. De aantallen vertonen opmerkelijke fluctuaties per winter, maar nemen recent weer toe na een eerdere afname. Ze lijken vooral de ontwikkelingen in de Scandinavische broedgebieden te weerspiegelen.

Document: 

Limosa_88-1-2015_11-21_Schekkerman.pdf

Auteurs: 

Schekkerman H., Hustings F., van den Bremer L., Kampichler C., van Winden E., Broere M. & de Vries H.

Jaar van uitgave: 

2015

Uitgever: 

N.O.U.

Publicatiemedium: 

Artikel

Bron artikel: 

Limosa

Jaargang bron: 

88

Nummer: 

1

Publicatietaal: 

Nederlands