Overstromingsrisico's van kwelderbroedvogels in de Nederlandse Waddenzee in relatie tot de nieuwe gaswinningen

In het kader van de nieuwe gaswinningen bij Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen is door de NAM een omvangrijk monitoringprogramma gestart om eventuele gevolgen van bodemdaling door deze winningen in kaart te brengen. Eén van de onderdelen van dit monitoringprogramma is een onderzoek aan de verspreiding en het overstromingsrisico van kwelderbroedvogels in relatie tot bodemdaling, waarover in dit rapport wordt gerapporteerd.

Document: 

Rap_2013-26_overstromingsrisico's_kwelderbroedvogels_Waddenzee.pdf

Rapportnummer: 

2013/26

Auteurs: 

Koffijberg K., Kampichler C. & Ens B.

Jaar van uitgave: 

2013

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Broedvogels

Publicatietaal: 

Nederlands