Overleving van kievitskuikens in relatie tot uitkomstdatum

In Nederland wordt al enkele decennia een gestage afname van de Kievit geconstateerd en ook in de provincie Fryslân is het aantal broedende Kieviten sinds het begin van de eeuw met ongeveer een derde afgenomen. Het is aannemelijk dat de lage overleving van kuikens hierbij een rol speelt. Kuikens van de Kievit verlaten het nest als ze een dag oud zijn en zijn vanaf dat moment kwetsbaar voor een breed scala aan factoren, die kunnen variëren gedurende het broedseizoen. Dit zou kunnen betekenen dat ook de overlevingskans van kievitskuikens varieert over het seizoen, waarbij kuikens uit de eerste broedpoging een grotere of juist kleinere kans hebben om vliegvlug te worden dan kuikens die later in het seizoen uit het ei kruipen. Binnen dit project wordt getracht antwoord te geven op de vraag ‘Wat is de relatie tussen de uitkomstdatum en de kans dat kuikens vliegvlug worden bij Kieviten in regulier agrarisch gebied?’  Het onderzoek bestaat uit drie onderdelen die elkaar aanvullen: een literatuurstudie, een analyse van gegevens van gezenderde kievitskuikens, verzameld in eerdere onderzoeken, en een analyse van de gegevens van gekleurringde kuikens uit RAS-(Recapturing Adults for Survival)-projecten van het Vogeltrekstation.

Document: 

rap_2021-55_kuikenoverleving-uitkomstdatum.pdf

Rapportnummer: 

2021/55

Auteurs: 

Maja Roodbergen, Erik Kleyheeg

Jaar van uitgave: 

2021

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Weidevogels

Publicatietaal: 

Nederlands