Ortolanen op trek

De Ortolaan heeft iets bijzonders, wellicht deels omdat het een uitgestorven broedvogel in ons land is. Tegenwoordig is het een schaarse doortrekker, maar waar moet je naartoe om een Ortolaan te zien en wanneer heb je de meeste kans? Om inzicht daarin te krijgen zijn de databases van Waarneming.nl, Trektellen.nl en het Bijzondere Soorten Project – niet broedvogels van Sovon (BSP) bewerkt. Het basisbestand bevatte 6813 records, daarvan bleven er 3729 (54%) over na uitfiltering van dubbele waarnemingen.

Document: 

Sovon-Nieuws_28-3_6-7_Ortolanen_Boele-van-Winden.pdf

Auteurs: 

Boele A. & van Winden E.

Jaar van uitgave: 

2015

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland

Publicatiemedium: 

Artikel

Bron artikel: 

Sovon-Nieuws

Jaargang bron: 

28

Nummer: 

3

Soortgroep: 

Schaarse soorten

Publicatietaal: 

Nederlands